Algemene (leverings)voorwaarden

 

Ondanks dat deze website met de grootste zorgvuldigheid is opgezet, is het mogelijk dat informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. La Cave des Gens Hereux accepteert geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden die op deze site worden gepubliceerd.

 

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren deze websites zo zorgvuldig mogelijk. La Cave des Gens Heureux kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

 

La Cave des Gens Heureux verkoopt geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar. 

 

Vermelde prijzen zijn altijd in euro's per fles, inclusief btw, tenzij anders vermeld.De flesinhoud van wijn en port is 75 cl, tenzij anders vermeld. Prijs-, assortiment- en modelwijzigingen voorbehouden.

 

Vanaf het moment van levering zijn de gekochte goederen voor risico van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanuit La Cave des Gens Heureux, Goorstraat 15, 5504 EC Veldhoven. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen.  

 

Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

 

U ontvangt standaard een rekening en betaling dient te geschieden, binnen 8 dagen, na ontvangst van de goederen.